Pedagogiken


Den övergripande tanken och vår målsättning i den Waldorfinspirerade förskolan är barnets rätt att få vara barn - att få uppleva barndomen utan att alltför tidigt stressas in i vuxenvärlden.Lek och rörelse

Barnens lek och rörelse är en naturlig del i pedagogiken, den fria leken spelar en stor roll i waldorfförskolan. Genom fantasifull och skapande lek lär barnen känna världen och hur den fungerar.


En viktig uppgift för de vuxna är att skapa en sådan miljö att barnen kan leka fritt och skapande. Det stärker deras självkänsla, gör dem kreativa och uppfinningsrika, ger dem tillfälle att öva sina sociala färdigheter, och att låta sin fantasi växa.

Barn behöver också mycket rörelse, hoppa, klättra, springa för att kroppen skall kunna växa harmoniskt. Vi är utomhus flera timmar om dagen året om så att barnen kan få känna av all slags väderlek.

Förebild och efterhärmning

Vi är som vuxna alltid förebilder för barnen inte bara i vad vi säger utan också i hur vi agerar i olika situationer, ja till och med i våra tankar. Det är känt bland föräldrar att barnen inte gör som vi säger utan som vi själva gör.

De vuxna i förskolan arbetar för att vara goda förebilder genom sitt sätt att arbeta med barnen, i språket och i den stämning vi skapar tillsammans med barngruppen.


Är våra handlingar äkta, närvarande och kärleksfulla så grundlägger vi goda vanor för barnens relationer till sig själva och andra människor. Vi arbetar för att barnen skall få uppleva livsglädje och skapa en positiv självbild. Det kan skapas genom att låta barnen få vara barn utan stress och överkrav. Genom att låta barnen mogna i sin egen takt och få växa in i livet, skapas en längtan hos barnet, att när det är moget, få hjälpa till och göra som sina förebilder.


I förskolan gör vi meningsfulla arbeten som blir inspiration för barnen i deras lekar. Det kan vara att laga mat, utföra trädgårdsarbeten, laga saker, städa med mera. Viktigt är att att allt får ta sin tid.

Ingen stress vid påklädning, städning mm. Allt är moment som ska läras in för livet. Här läggs grunden till det som skall blomma när tiden är mogen.