Föräldraengagemang

Lilla Linnéa drivs som en ekonomisk förening vilken är huvudman för verksamheten och arbetsgivare för personalen.


Föräldraengagemang

Lilla Linnéa är en liten och trygg förskola. Vi erbjuder Waldorfpedagogik i små och trygga barngrupper, tid och utrymme för fri och skapande lek, sagoberättande och dockspel, vacker miljö, vuxna förebilder som uträttar jordnära sysslor, utomhuslek varje dag och ekologisk mat lagad på plats.


I tillägg är förskolan är beroende av familjer som engagerar sig i alltifrån veckostäd och fixardagar till styrelsearbete och föräldragrupp.


Våra pedagoger har det pedagogiska ansvaret men verksamheten bärs till stor del av föräldrarna.  Det innebär att föräldrarna tillsammans ordnar julbasar, städar lokalerna, deltar i arbetsdagar och föräldramöten.  Alla är välkomna att vara med på fester och avslutningar.


Som förälder på förskolan är du viktig och behövd. Du förväntas ta ansvar och vara delaktig i ditt/dina barns förskolegång. Målsättningen är att du någon gång under din tid som förälder på Lilla Linnéa även ska engagera dig i ett av de två större ansvarsområdena - styrelse eller föräldragrupp.Städning

På förskolan finns en tradition att det är föräldrarna som sköter helgstädningen av lokalerna. Detta är, förutom en kostnadsfråga, en viktig del i Waldorfpedagogiken.

Att vi som är föräldrar vårdar den miljö som barnen vistas i dagligen. Att städa barnens utrymmen är också ett mycket bra tillfälle att uppleva vad barnen arbetar med just nu. Om man dessutom gör det tillsammans med barnet så får barnet en känsla av att vilja vårda sin förskola.


Fixardag

En gång per termin ordnas en fixardag då vi gör fint ute på gården. Vi målar, rensar rabatter, reparerar mindre saker, städar med mera.

Avslutningsvis fikar vi tillsammans. Detta är även ett bra tillfälle att lära känna varandra och varandras barn.


Julbasar

Ett mycket uppskattad tillställning bland såväl barn som vuxna går av stapeln i november. Vi bjuder då in familj, vänner och bekanta från när och fjärran att ta del av gemenskapen på förskolan.

Vi säljer mat, fika och hemtillverkade saker. Det finns fiskdamm för barnen och även klädbytarbord.

Basaren organiseras helt och hållet av föräldrarna och alla intäkter går direkt till verksamheten och nytt lekmateriel till barnen.